Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC TRIỂN KHAI BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP CBM

Ngày đăng: 05/08/2019

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ngày 05/8/2019 Tổng công ty Điện lực TPHCM tổ chức lễ ký kết “Hợp đồng tư vấn xây dựng hướng dẫn chung và quy trình sửa chữa bảo dưỡng các VTTB từ 110kV trở xuống theo phương pháp CBM” với Viện nghiên cứu Uniten R&D (thuộc Điện lực TNB- Malaysia).

Bảo trì theo điều kiện hay bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition- Based Maintenance – CBM) là một giải pháp bảo trì tiên tiến theo thời gian thực nhằm giải quyết vấn đề làm sao để lập kế hoạch và theo dõi tốt hơn các quy trình bảo trì tại cá thiết bị quan trọng. Trong phương pháp này, các chiến lược bảo trì được đưa ra và thực hiện dựa trên việc phân tích các điều kiện thực tế về thiết bị (nhật ký vận hành, dữ liệu hồi cố về hao mòn trong quá trình sử dụng, dữ liệu tình trạng thiết bị thu thập qua các thiết bị giám sát…).

Tổng công ty Điện lực TPHCM được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân công hợp tác với Điện lực TNB – Malaysia, Viện nghiên cứu Uniten R&D để xây dựng và triển khai quy trình bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp CBM. Phương pháp mới này lần đầu tiên sẽ được áp dụng tại Việt Nam, thay thế cho phương pháp bảo trì định kỳ trước đây.

Do tuổi thọ thiết bị thực tế phụ thuộc vào môi trường và điều kiện vận hành nên việc bảo trì theo phương pháp định kỳ có thể dẫn đến những rủi ro như thiết bị gặp sự cố khi chưa đến hạn bảo trì, hoặc lãng phí chi phí và nguồn lực khi phải thực hiện bảo trì định kỳ khi thiết bị vẫn đang vận hành tốt. Vì vậy, áp dụng phương pháp CBM sẽ góp phần giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời tối ưu hóa công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Thông qua Hợp đồng tư vấn này, Viện UNITEN R&D cùng với đội ngũ chuyên gia của mình sẽ cùng làm việc với EVNHCMC để đề xuất quy trình kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng VTTB từ 110kV trở xuống của lưới điện TP.HCM theo phương pháp CBM, bao gồm 16 hạng mục thiết bị trong trạm 110kV và 12 hạng mục thiết bị lưới điện trung thế.

Bảo trì thiết bị theo phương pháp CBM là một phần trong chương trình áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, vận hành lưới điện nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho TP.HCM.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường