Điểm báo và Phản hồi

Công ty Điện lực Gia Định trả lời báo Thanh niên ra ngày 26.7.2019

Ngày đăng: 03/08/2019

Đưa tin: EVNHCMC /Ảnh: EVNHCMC