Triển khai chủ đề năm 2019

EVNHCMC tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng

Ngày đăng: 19/07/2019

Ngày 18/7, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 21 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Văn Phước – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị.

         Triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/ĐU và chủ đề năm của Tổng công ty “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”, qua 6 tháng thực hiện, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận và sử dụng các tiện ích chăm sóc khách hàng của ngành điện, thực hiện tốt công tác tư vấn sử dụng điện an toàn đến khách hàng... Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đang được thực hiện tốt so với chỉ tiêu kế hoạch giao như : Tỷ lệ tổn thất điện điện năng; Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ và đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; Kiểm soát tốt 6 yếu tố chi phí giá thành; bảo đảm cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4 cho 19/19 loại hình dịch vụ, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; đưa vào đóng điện nhiều công trình đường dây cao thế...

          Bên cạnh đó, Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn tất việc hợp nhất và ổn định tổ chức của các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tập đoàn; rà soát, quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tổng công ty giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 đạt yêu cầu Thành ủy về tiến độ, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, nội dung phong phú và đa dạng.

            Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai quyết liệt 15 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và 8 nhóm nhiệm vụ với 63 giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Đưa tin: Nguyễn Tấn Hưng /Ảnh: Chi Lan