Tin Tổng Công Ty

Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty Điện lực Phú Thọ và Công ty Điện lực An Phú Đông

Ngày đăng: 18/07/2019

Ngày 12/7/2019, đồng chí Bành Đức Hoài – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến giữ chức vụ Giám đốc công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15/7/2019. Cùng ngày, đồng chí Trần Khiêm Tuấn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nhã giữ chức vụ Phó Giám đốc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông kể từ ngày 15/7/2019 cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến là tiến sỹ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý Hệ thống điện, có trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TPHCM. Đồng chí đã đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Kỹ Thuật, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế, Giám đốc Công ty Thí nghiệm Điện lực TPHCM trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Tiến – đại diện Ban TC&NS đọc quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến (bìa phải) giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ

Đồng chí Bành Đức Hoài – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến nhận hoa chúc mừng của tập thể cán bộ nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã là kỹ sư điện, thạc sỹ Quản trị kinh doanh, có trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn cán bo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực TPHCM. Đồng chí đã từng đảm nhiệm các chức vụ Thư ký Chủ tịch - Tổng Giám đốc EVNHCMC, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực TPHCM trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông.

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nhã
tại Công ty Điện lực An Phú Đông

Đồng chí Trần Khiêm Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNHCMC (bìa phải)
chứng kiến đồng chí Nguyễn Thanh Nhã nhận bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông
từ đồng chí Nguyễn Quang Thi, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực An Phú Đông.

Phát biểu tại các lễ công bố quyết định bổ nhiệm, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty đã chúc các đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến và Nguyễn Thanh Nhã sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của tập thể và góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty.

Đưa tin: Chi Lan