Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Cán bộ, đảng viên cần tiếp cận thông tin trên mạng xã hội một cách đúng đắn, khoa học

Ngày đăng: 17/07/2019

 

Ngày 16/7, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo chuyên đề về “Ứng xử với thông tin trên mạng xã hội và nhận diện các quan điểm sai trái trên mạng xã hội” cho gần 1.300 cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty. Hội nghị đã được Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm – Giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân báo cáo những nội dung cơ bản khi tham gia sử dụng mạng xã hội, những quy tắc khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội…

Qua buổi báo cáo chuyên đề đã giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty nâng cao kiến thức,  phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin trên mạng xã hội một cách đúng đắn, khoa học; qua đó, nhận diện các quan điểm sai trái trên mạng xã hội, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan