Tin Tổng Công Ty

Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm và Công ty Điện lực Thủ Đức

Ngày đăng: 04/07/2019

Ngày 02/07/2019, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Liêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thủ Thiêm và đồng chí Nguyễn Tấn Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty Điện lực Thủ Đức nhiệm kỳ 4 năm kể từ ngày 01/07/2019.

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BCT của Bộ Công thương và Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Căn cứ các quyết định số 279&280/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM, lãnh đạo Tổng công ty đã trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Trần Thanh Liêm và đồng chí Trần Tấn Minh, chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Tổng công ty, góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới. 

Ông Bành Đức Hoài – Phó TGĐ EVNHCMC (bên phải)
trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó GĐ PC Thủ Thiêm cho ông Trần Thanh Liêm

Đồng chí Trần Thanh Liêm là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của EVN và EVNHCMC. Đồng chí đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Trung tâm Thí nghiệm điện, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự và Phó Trưởng Ban Quản lý đấu thầu Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt – Phó TGĐ EVNHCMC (bên trái)
trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó GĐ PC Thủ Đức cho ông Trần Tấn Minh

Đồng chí Trần Tấn Minh tốt nghiệp Kỹ sư Điện – Điện tử và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, có trình độ chính trị và ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn, từng công tác tại các vị trí Tổ trưởng Tổ Quản lý khách hàng, Tổ trưởng Tổ KTKT phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Thủ Đức, sau đó giữ chức Phó phòng Kỹ thuật, Phó phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Thủ Đức.

Đưa tin: Đức Hùng