Tin Tổng Công Ty

PHÁT HUY DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ GÓP PHẦN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG CÔNG TY

Ngày đăng: 12/06/2019

Sáng ngày 12/6/2019, Tổng công ty Điện lực TP. HCM đã tổ chức Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2019 với sự tham dự của 230 đại biểu đến từ Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; về tình hình giám sát thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động… Theo đó, trong năm vừa qua và các tháng đầu năm 2019, Tổng công ty đã  hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ và ổn định, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của Thành phố.  

Hội nghị cũng đã nghe trình bày dự thảo sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động của Tổng công ty, trong đó sửa đổi 7 nội dung theo hướng có lợi cho người lao động; sửa đổi 5 điều trong nội quy lao động cho phù hợp với các quy định hiện hành... Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty gồm 7 đồng chí. Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị.

Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng công ty đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt việc phát huy vai trò giám sát của CNVC-LĐ với hoạt động của chuyên môn, của cán bộ, đảng viên; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; phát huy tính dân chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện nội bộ, ổn định để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.


một trong 05 tiết mục đạt giải tại hội diễn văn nghệ TCT năm 2019
được trình diễn tại hội nghị người lao động TCT năm 2019


đồng chí Phạm Quốc Bảo - Thành viên hội đồng thành viên - Tổng giám đốc
trao hoa cảm ơn các đơn vị đã trình diễn các tiết mục văn nghệ hay
gửi đến hội nghị người lao động TCT năm 2019


Toàn cảnh hội nghị


đồng chí Phạm Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
Chủ trì hội nghị người lao động cấp Tổng công ty năm 2019


Hội nghị thống nhất các chủ trương của TCT
 


Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới


đồng chí Lê Văn Phước - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
trao hoa và quà thay lời cảm ơn đến Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ cũ.

 


đồng chí Phạm Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
trao hoa cho Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan