Tin Tổng Công Ty

Tập huấn chương trình tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố năm 2019

Ngày đăng: 29/05/2019


Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc TCT phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong 2 ngày 28, 29/5/2019, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức tập huấn chương trình tiết kiệm điện năm 2019 cho gần 400 cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố và các quận, huyện, phường xã thị trấn. Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên tập huấn những nội dung cơ bản về chương trình tiết kiệm điện, về một số cơ sở pháp lý trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, các giải pháp thực hành tiết kiệm điện trong gia đình.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và các quận, huyện, phường xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình tiết kiệm điện.

 

Đồng chí Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị.

 


Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đưa tin: Văn Thảo