Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: Triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày đăng: 15/03/2019

Ngày 15/3/2019, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho 1.459 cán bộ, đảng viên trong toàn Tổng công ty. Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã đến dự và báo cáo chuyên đề.


Đồng chí Thân Thị Thư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo chuyên đề.
 

Các đồng chí tham dự hội nghị đã được nghe báo cáo viên trình bày những câu chuyện kể về Bác, về quá trình Bác Hồ viết di chúc, về hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; liên hệ những bài học mà Bác đã để lại với những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, của TPHCM qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Buổi báo cáo chuyên đề đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên Tổng công ty nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Cán bộ, đảng viên Tổng công ty tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai đến cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ thực hiện đưa nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị và sinh hoạt của các đoàn thể; xây dựng chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, đoàn thể; kế hoạch rèn luyện cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trong đơn vị. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; gương mẫu, thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện tốt Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác”, văn hóa của Tổng công ty.


Đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại hội nghị.


 

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan