Thông báo từ EVNHCMC

VĂN BẢN MỚI VỀ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Ngày đăng: 12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mầu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.
Đưa tin: EVNHCMC /Ảnh: Chi Lan