Cộng đồng nói về EVNHCMC

Vận động thi đua tiết kiệm điện năm 2019

Ngày đăng: 11/03/2019

Ban chỉ đạo Cung ứng, tiết kiệm và an toàn điện TP Hồ Chí Minh vừa thông tin về tổ chức chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2019 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Vận động thi đua tiết kiệm điện năm 2019

Theo đó, chương trình tiết kiệm điện năm nay do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và các tổ chức chính đoàn thể chính trị xã hội của thành phố phối hợp thực hiện.

Các tiêu chí thực hiện tiết kiệm bao gồm: Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận, huyện; gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố. Đối tượng chương trình hướng đến vận động tham gia tiết kiệm điện là các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, không thay đổi về mục đích sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện.

Chương trình diễn ra đến 30-11-2019 với hơn 16 nghìn giải thưởng với tổng trị giá gần năm tỷ đồng.

Năm 2018, chương trình có 727.097 hộ gia đình tham gia góp phần tiết kiệm 776 tỷ đồng chi phí mua điện, sản lượng điện tiết kiệm được trong năm 2018 là 395 triệu KW.

 

Đưa tin: Nhân dân