Thông cáo Báo chí từ EVN

Dự án điện mặt trời đầu tiên của tỉnh Bình Thuận vận hành hòa lưới điện quốc gia

Ngày đăng: 29/01/2019

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam