Tin Tổng Công Ty

NĂM 2018, EVNHCMC ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỀU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày đăng: 12/01/2019

Sáng 11/01/2019, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng nhiều vị lãnh đạo Tập đoàn đã tới dự. Ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TPHCM, ông Phạm Quốc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ trì hội nghị.

Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng giám đốc thường trực đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo cho biết, năm 2018 Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều kết quả nổi bật, về đích sớm 1-2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm 2016-2020, như: số lần (SAIFI) và thời gian (SAIDI) mất điện bình quân đối với 1 khách hàng chỉ còn 1,57 lần và 124 phút; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,27%, về đích sớm 2 năm so với lộ trình đến năm 2020. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 87,94/100 điểm, xếp hạng 27/190 quốc  gia và thứ 4 trong khối ASEAN, vượt trước 2 năm so với chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ lệ giao dịch trực tuyến, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời nối lưới… đều vượt chỉ tiêu được giao.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty. Ông cũng cho biết những khó khăn mà ngành điện sẽ phải đối diện trong thời gian tới và chỉ đạo Tổng công ty triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn, ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty đã cam kết toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty sẽ đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ Tâp đoàn giao, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, an toàn với chất lượng ngày càng cao cho thành phố.

Nhân dịp này, Tập đoàn đã trao tặng 5 Cờ thi đua và 12 Bằng khen EVN cho các đơn vị tiêu biểu thuộc Tổng công ty.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU NĂM 2018 CỦA EVNHCMC

  - Số lượng khách hàng đạt 2,449 triệu khách hàng, tăng 5,29% so với năm 2017.

  - Sản lượng điện thương phẩm đạt 24,44 tỷ kWh, tăng 6,75% so với năm 2017.

  - Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,27%, về đích sớm 2 năm so với lộ trình đến năm 2020.

  - Năng suất lao dộng tăng trên 10% so với năm 2017.

  - Số lần mất điện (SAIFI) và thời gian mất điện (SAIDI) bình quân đối với 1 khách hàng chỉ còn 1,57 lần và 124 phút, về đích sớm 2 năm so với lộ trình đến năm 2020.

  - Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đạt 87,94/100 điểm (khảo sát tại TPHCM), xếp hạng 27/190 quốc gia và đứng thứ 4 trong khối ASEAN, vượt trước 2 năm so với chỉ đạo của Chính phủ.

  - Cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 (khách hàng thực hiện các giao dịch và thanh toán điện tử) với 19 loại hình dịch vụ. Đã có trên 1,74 triệu yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, chiếm 97,98%.

  - Thu tiền điện qua 6.857 điểm thu, thay cho thu tại nhà. 90% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.

  - Điểm hài lòng khách hàng (qua khảo sát của tư vấn độc lập) đạt 8,33/10 điểm, cao hơn 0,07 điểm so với năm 2017.

  - Thực hiện tốt chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”; 100% người lao động được đào tạo ít nhất 40 giờ/năm với tổng số 76,3 ngàn lượt đào tạo, bồi huấn.

  - 96 người đã được công nhận là kỹ sư ASEAN, chuyên gia và công nhân lành nghề.

 

Một số ảnh tại hội nghị:


Đội Văn nghệ EVNHCMC đem nhiều tiết mục hay đến cho hội nghị

 


Chủ trì hội nghị (từ trái qua phải)
Ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT;
Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Ông Trần Đình Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN
Ông Phạm Quốc Bảo, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNHCMC

 

Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết năm 2018.

 

Toàn thể Hội nghị

 


Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch  Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Toàn thể Hội nghị Ông Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch TCT
cam kết Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.
 

 

 Ông Phạm Quốc Bảo,  Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVNHCMC phát biểu kết luận tại Hội nghị.

 


Ông Lê Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty 
phát động chỉ thị liên tịch tại hội nghị 

 

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
Trao tặng Cờ thi đua EVN cho các đơn vị xuất sắc.

 

Ông Trần Đình Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN
Trao tặng Bằng khen EVN cho các tập thể tiêu biểu.

Đưa tin: Việt Anh /Ảnh: Chi Lan