Cộng đồng nói về EVNHCMC

“Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018 – tiết kiệm chi phí mua điện gần 800 tỷ đồng

Ngày đăng: 11/01/2019

(VOH) - Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” 2018 đã tiết kiệm được gần 400 triệu kWh điện, tiết kiệm cho xã hội gần 800 tỷ đồng chi phí mua điện.

Để giải bài toán thiếu điện hàng năm, đặc biệt vào thời điểm mùa khô, cùng với việc tăng cường đầu tư cho ngành điện, thì việc tiết kiệm điện được coi là một giải pháp hữu hiệu giải quyết khó khăn trên.

Những kết quả tích cực đạt được từ chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” 2018 do Tổng công ty Điện lực TPHCM phối hợp với các hội, ngành của thành phố tổ chức là một trong những điểm sáng trong phong trào thi đua tiết kiệm điện của thành phố. 

“Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018 – tiết kiệm chi phí mua điện gần 800 tá»· đồng 

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” 2018 do Tổng công ty Điện lực TPHCM phối hợp với các hội, ngành của thành phố tổ chức.

Từ đầu năm 2018, các công ty điện lực đã phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tại địa phương triển khai giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện. Kết quả, trong năm đã có trên 720.000 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tăng trên 10.000 hộ so với năm 2017.

Các hộ gia đình đã tiết kiệm được gần 400 triệu kWh điện, tiết kiệm cho xã hội gần 800 tỷ đồng chi phí mua điện và góp phần giảm hơn 320.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Đưa tin: Theo VOH