Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.HCM: Chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 09/01/2019

Sáng ngày 07/01/2019, tại Hội trường Tổng công ty Điện lực TPHCM, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Văn Phước – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Trong năm 2018, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm; đảm bảo cung ứng điện đầy đủ cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố với chất lượng ngày càng cao, góp phần ổn định và giữ vững mức tăng trưởng GRDP, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố. Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày một nâng cao qua điểm số hài lòng của khách hàng và chỉ số tiếp cận điện năng; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Tổng công ty cũng là đơn vị dẫn đầu các chỉ tiêu kế hoạch, đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ; là doanh nghiệp đầu tiên của ngành điện được nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu – EDGE Certificate. Một số chỉ tiêu thực hiện đã về đích sớm từ 01 đến 02 năm so với lộ trình đến năm 2020 như: tổn thất điện năng, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động, giao dịch điện tử, kết nạp Đảng viên, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị chi ủy viên từ cơ sở trở lên, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy … Chỉ số tiếp cận điện năng tăng vượt bậc, tăng 37 bậc, đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế; đứng thứ 4 ASEAN, góp phần vào đánh giá tích cực môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt kết quả tốt, các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên được cấp ủy, lãnh đao chuyên môn các cấp quan tâm thực hiện. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, nội dung phong phú và đa dạng (tổ chức thành công các phong trào thi đua yêu nước, công trình thanh niên, phát huy tốt tính xung kích, tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín của người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác).


Đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Văn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã chỉ ra những hạn chế, yêu cầu các cấp ủy đơn vị tập trung khắc phục. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị sớm xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện tốt chủ đề năm 2019: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”, triển khai thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, 100 giải pháp; trong đó, lưu ý cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy điều hành giúp việc tại Cơ quan Tổng công ty và các Đơn vị. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu và thực hiện hiện đúng.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy về lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cán bộ; công tác đầu tư xây dựng; giải quyết dịch vụ khách hàng; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương...
- Đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để đáp ứng tiêu chuẩn, ngang tầm nhiệm vụ. Lưu ý đến việc nhận xét, đánh giá cán bộ phải thực hiện nghiêm túc, không qua loa, đại khái.
- Xây dựng các kịch bản để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố. Huy động các nguồn lực để đảm bảo nguồn cung cứng điện, thông tin kịp thời đến khách hàng nếu phải cắt giảm công suất.
- Tiếp tục đầu tư hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện (xây dựng kịp thời các lộ ra, trạm ngắt).
- Phối hợp, thông tin và xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng giữa Trung tâm chăm sóc khách hàng và các Điện lực.
- Đẩy nhanh việc triển khai chương trình quản lý nhu cầu điện DSM, chương trình điều chỉnh phụ tải DR. Vận động thêm khách hàng tham gia, xem xét có những cơ chế để khuyến khích, hỗ trợ khi khách hàng tham gia.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, trong đó chú trọng đến tuyên truyền sử dụng năng lượng mặt trời áp mái.
- Tăng cường tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản, vật tư thiết bị; ưu tiên trang bị phương tiện thi công phục vụ cho người lao động.
- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn cho con người và thiết bị.
- Ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.
- Tích cực thực hiện các giải pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018:

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan