Cộng đồng nói về EVNHCMC

TP Hồ Chí Minh: Sản lượng điện thương phẩm năm 2018 tăng 6,75%

Ngày đăng: 08/01/2019

Ngày 7-1, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm qua, Đảng ủy EVNHCMC đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các mặt công tác, bảo đảm cung ứng điện đầy đủ cho phát triển kinh tế, xã hội thành phố với chất lượng ngày càng cao, góp phần ổn định và giữ vững mức tăng trưởng GRDP, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Ngành điện đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm và một số chỉ tiêu thực hiện đã về đích sớm từ 1-2 năm so với lộ trình đến năm 2020 như: Tổn thất điện năng, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, năng suất lao động, giao dịch điện tử, kết nạp đảng viên, trình độ chuyên môn…

Các điển hình dân vận khéo năm 2018 của ngành điện TP Hồ Chí Minh được tuyên dương.

(Ảnh: Chi Lan - EVNHCMC)

Trong đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt kết quả tốt như: Sản lượng điện thương phẩm đạt 24,439 tỷ kWh (tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100,99% kế hoạch), chỉ số độ tin cậy cung cấp điện cải thiện tốt: Thời gian mất điện bình quân (SAIDI) là 124 phút (giảm 108,31 phút so với 2017), số lần mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,56 lần (giảm 1,46 lần so với năm 2017), tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,27% (tốt hơn 0,63% so với kế hoạch), về đích sớm 2 năm so với lộ trình EVN giao là 3,5%, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày một nâng cao qua điểm số hài lòng của khách hàng và chỉ số tiếp cận điện năng… Đặc biệt, EVNHCMC vinh dự là doanh nghiệp đầu tiên của ngành điện Việt Nam được nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu - EDGE Certificate.

Năm 2019, chủ đề hoạt động của ngành điện thành phố là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng”. Đảng ủy EVNHCMC phấn đấu lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện thắng lợi 85 chỉ tiêu bao gồm: 15 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 70 chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, Đảng ủy EVNHCMC đã khen thưởng 19 tập thể và 24 cá nhân là điển hình dân vận khéo năm 2018.

Đưa tin: Báo Quân đội nhân dân