Thông cáo Báo chí từ EVN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG BỐ “CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN CẤP ĐỘ 4”

Ngày đăng: 21/12/2018

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại sự kiện 


Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN
cam kết Tập đoàn sẽ cung cấp các dịch vụ điện hợp pháp cho khách hàng
một cách đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạchLãnh đạo Bộ Công Thương, EVN, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam,
Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghi thức kích hoạt dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam