Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG APP CSKH VÀ TRANG EVNHCMC TRÊN ZALO

Ngày đăng: 11/12/2018


Đưa tin: EVNHCMC