Tri ân khách hàng - 2018

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2018

Ngày đăng: 30/11/2018

Thực hiện Chỉ thị 5852/CT-EVN về việc triển khai các hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng - tháng 12/2018, BBT website evn.com.vn đăng tải bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2018 trong file đính kèm.

 BoNhanDienTriAnKhachHang2018.pdf

 Filethietke_BoNhanDienTriAnKhachHang-2018_UpWeb.rar

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam