Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM CHỦ ĐỘNG CẮT ĐIỆN MỘT SỐ KHU VỰC ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐIỆN

Ngày đăng: 25/11/2018

Đưa tin: EVNHCMC