Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dân vận khéo từ tập hợp sức trẻ thanh niên

Ngày đăng: 21/11/2018

(Thanhuytphcm.vn) - Tổng Công ty Điện lực TPHCM đến nay vẫn giữ vững là đơn vị tiên phong của ngành điện Việt Nam về công tác phân phối, kinh doanh điện năng, quản lý kỹ thuật với lưới điện hiện đại.

Đóng góp chung thành tích ngành điện TPHCM phải nói đến sức trẻ từ 758 đoàn viên Đoàn thanh niên Tổng công ty với hàng loạt chương trình: “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm, vì an sinh xã hội”, công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm”, công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”… Trong năm 2018, Đoàn thanh niên tổng công ty có 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 35 sáng kiến và 17 ý tưởng cải cách thủ tục hành chính. Tuổi trẻ ngành điện TPHCM còn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý vận hành lưới điện.

Trong công tác dân vận, Bác Hồ từng nhắc: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành”. Bài học này được Đoàn thanh niên Tổng Công ty điện lực TPHCM ứng dụng trong từng chương trình hành động: lắng nghe nhu cầu của người dân trong thực tế cuộc sống từ đó lên ý tưởng, phát huy ý kiến sáng tạo của từng đoàn viên, tạo sự đồng thuận trong từng kế hoạch hành động hiệu quả.

Đưa tin: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh