Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI TOÀN CẦU - EDGE

Ngày đăng: 16/11/2018
Đưa tin: EVNHCMC