Tuyển dụng

Thông báo kết quả thi tuyển dụng năm 2018

Ngày đăng: 07/11/2018

Tổng công ty Điện lực Tp.HCM thông báo kết quả thi tuyển dụng năm 2018

Đưa tin: EVNHCMC /Ảnh: EVNHCMC