Thông cáo Báo chí từ EVN

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018

Ngày đăng: 04/10/2018

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2018

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam