Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ SỰ CỐ MẤT ĐIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ TRANG TIN ĐIỆN TỬ VÀ BÁO ĐIỆN TỬ

Ngày đăng: 23/09/2018

Đưa tin: EVNHCMC