Tin Tổng Công Ty

Cơ chế một cửa trong dịch vụ của ngành điện thành phố

Ngày đăng: 14/09/2018

Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) nỗ lực rất lớn để cùng với các Sở/Ngành Thành phố triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), thu hút đầu tư hiệu quả từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo kết quả đánh giá chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh (đại diện cho Việt Nam) của Tổ chức Doing Business, Việt Nam đạt 78,69/100 điểm, tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nền kinh tế có chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực ASEAN

Khách hàng chỉ thực hiện duy nhất 01 thủ tục đăng ký cung cấp điện, những việc còn lại Điện lực sẽ thực hiện

Để nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, EVNHCMC luôn cải tiến và hiệu chỉnh quy trình cấp điện với thủ tục dễ dàng nhất, nhanh gọn nhất cho khách hàng. Một trong những giải pháp gần đây là phối hợp với các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải xây dựng Thỏa thuận liên ngành quy định thực hiện song song các thủ tục của cơ quan nhà nước (Sở Công thương và Sở Giao thông vận tải) với thời gian tối đa không quá 05 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, EVNHCMC hiệu chỉnh quy trình cấp điện qua lưới điện trung áp theo hướng EVNHCMC chủ động thực hiện và chịu toàn bộ chi phí đầu tư công trình cấp điện cho các khách hàng thuộc các lĩnh vực ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản) nếu khách hàng có nhu cầu.

Theo đó, khách hàng chỉ thực hiện 01 thủ tục đăng ký cung cấp điện và Điện lực sẽ thực hiện tất cả các thủ tục đầu tư theo quy định với tổng thời gian thực hiện không quá 13 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của khách hàng.

Trường hợp khách hàng tự đầu tư thì Điện lực thực hiện 02 thủ tục (thỏa thuận cấp điện và nghiệm thu đóng điện công trình) với thời gian không quá 03 ngày làm việc.

Phối hợp với Sở Công thương TP.HCM xây dựng quy định “Một cửa liên thông” để trình UBND TP.HCM. Việc ban hành quy trình thí điểm cơ chế một cửa liên thông sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp điện cho doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại một đầu mối duy nhất thay vì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại từng cơ quan giải quyết thủ tục hành chính nên sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm 2018, EVNHCMC đã cấp điện cho 627 công trình trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết bình quân 3,45 ngày. Trong đó công trình do khách hàng đầu tư là 243 trạm với thời gian 2,60 ngày và ngành điện đầu tư là 384 trạm với thời gian là 3,99 ngày.


Trung tâm chăm sóc khách hàng 1900545454 tiếp nhận mọi nhu cầu về điện của khách hàng

Đưa tin: Hồng Hải