Cộng đồng nói về EVNHCMC

Tổng công ty Điện lực TPHCM “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Cần Giờ

Ngày đăng: 08/08/2018

Thực hiện kết luận của Thành ủy TPHCM về tiếp tục hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2019, ngày 4/8, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) phối hợp cùng Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Thạnh An, huyện Cần Giờ tổ chức trao tặng kinh phí thực hiện hỗ trợ các hoạt động trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy EVN HCMC cùng đại diện chính quyền địa phương trao kinh phí sửa chữa nhà tình thương cho hộ gia đình chị Lê Thị Thuý, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ


Theo đó, EVN HCMC hỗ trợ người dân xã đảo Thạnh An sửa chữa 9 căn nhà tình thương; hỗ trợ vốn sản xuất cho 3 hộ; hỗ trợ 3 bộ máy thông tin liên lạc cho tàu đánh bắt cá xa bờ; trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.
Trước đó, EVNV HCMC đã hỗ trợ người dân xã Thạnh An sửa chữa và xây dựng mới 9 nhà tình thương; trợ vốn sản xuất cho 3 hộ, hỗ trợ 3 bộ phương tiện thông tin liên lạc cho tàu đánh bắt cá xa bờ, trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo với kinh phí hơn 550 triệu đồng. Hỗ trợ người dân xã An Thới Đông bê tông hóa đường giao thông nông thôn dài 200m, xây dựng 12 nhà tình thương, trợ vốn sản xuất gồm 20 máy may, 10 xuồng, 10 phương tiện sản xuất; trao 120 suất học bổng cho học sinh nghèo và tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.
EVNV HCMC cũng hỗ trợ người dân xã Lý Nhơn bê tông hóa đường giao thông nông thôn dài 450m, xây dựng mới và sửa chữa 10 căn nhà tình thương; trợ vốn sản xuất cho 10 hộ, trao 130 suất học bổng cho học sinh nghèo, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Đưa tin: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh