Tuyển dụng

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

Ngày đăng: 16/07/2018

Hiện nay, do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như sau:

1)Chuyên viên Tài chính Kế toán (6 người)
a)Mô tả công việc:

-Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc kế toán được giao.

-Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ kế toán trong đơn vị để thực hiện công việc được giao.

-Phân tích, đánh giá các báo cáo kế toán để báo cáo, tham mưu với lãnh đạo đơn vị.

-Tham gia nghiên cứu các chính sách về thuế, các quy định về công tác kế toán của Nhà nước, ứng dụng vào công tác kế toán của đơn vị.

-Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu.

b)Yêu cầu:

-Hiểu được các văn bản pháp luật và các văn bản pháp quy khác của các cơ quan Nhà nước có liên quan đến phạm vi được phân công.

-Nắm được hệ thống kế toán của Nhà nước, chế độ kế toán, nắm chắc nghiệp vụ kế toán.

-Có kiến thức về kinh tế thị trường, có khả năng phân tích các thông tin kinh tế.

c)Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

2)Kỹ sư hệ thống điện, kỹ thuật điện hoặc tương đương (25 người)

a)Mô tả công việc:

-Xây dựng, chỉ đạo thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực hệ thống điện.

-Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.

-Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác vận hành, thiết kế, thi công công trình thuộc hệ thống điện được giao quản lý.

-Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với qui định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

b)Yêu cầu:

-Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành hệ thống điện;

-Hiểu biết về công nghệ sản xuất - truyền tải và cung ứng điện công nghiệp;

-Nắm được các qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện;

-Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.

b) Trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện.

3)Kỹ sư công nghệ thông tin (8 người)

a)Mô tả công việc:
-Phân tích, thiết kế, xây dựng phần mềm phục vụ sản xuất và quản lý của đơn vị.

-Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

-Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

-Xây dựng tài liệu, quy trình thao tác, vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

-Bảo trì, hỗ trợ vận hành các phần mềm.

b)Yêu cầu:

-Nắm chắc kiến thức về lập trình trên nền tảng .NET hoặc java.
-Thành thạo SQL hoặc PL/SQL.

-Hiểu biết tốt về các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc Oracle.

-Sáng tạo, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.

-Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên các hệ điều hành Android, iOS; kinh nghiệm phát triển, quản lý đội nhóm.

c)Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.

4)Kỹ sư Điện tử viễn thông (2 người)

a)Mô tả công việc: 
-Phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống mạng IP, hệ thống truyền dẫn phục vụ sản xuất và quản lý của đơn vị;

-Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực mạng, viễn thông;

-Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực mạng, viễn thông;

-Xây dựng tài liệu, quy trình thao tác, vận hành, hướng dẫn sử dụng cho hệ thống mạng, viễn thông;

-Bảo trì, hỗ trợ vận hành, xử lý sự cố hệ thống mạng, viễn thông.

b)Yêu cầu:

-Có kiến thức về hệ thống mạng TCP/IP, Switching; hệ thống truyền dẫn SDH, DWDM…
-Hiểu biết tốt về hệ thống mạng, giám sát hệ thống truyền dẫn, hoạt động của các thiết bị định tuyến.

-Sáng tạo, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.

-Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng, vận hành hệ thống mạng IP, hệ thống bảo vệ an toàn thông tin hệ thống mạng; kinh nghiệm phát triển, quản lý đội nhóm.

c)Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử viễn thông.

5)Kỹ sư xây dựng (3 người)

a) Mô tả công việc: 

-Bảo trì, bảo dưỡng phần kết cấu kiến trúc tòa nhà.
-Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhà trạm, bê tông móng trụ, mương cáp).

-Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu phần xây dựng trong công trình.

-Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;

-Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực xây dựng;

-Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với qui định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.

b)Yêu cầu:

-Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành xây dựng công trình; có kiến thức hiểu biết về một số lĩnh vực kỹ thuật liên quan;
-Có hiểu biết các đặc thù công trình điện liên quan đến công tác;

-Nắm chắc nghiệp vụ quản lý kỹ thuật trong xây dựng công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện kỹ thuật tại đơn vị;

-Nắm được các qui trình, qui phạm, định mức kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng công nghiệp;

-Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.

c)Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng hoặc tương đương.

6)Chuyên viên lao động, tiền lương (1 người).

a) Mô tả công việc: 

-Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác lao động – tiền lương được giao.
-Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện được giao.

-Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu thuộc lĩnh vực lao động – tiền lương theo quy định của Tổng công ty và Công ty.

b)Yêu cầu:

-Nắm vững nghiệp vụ lao động – tiền lương và kiến thức chuyên môn.
-Nắm được các văn bản pháp luật về lĩnh vực lao động – tiền lương và các văn bản pháp quy khác có liên quan.

-Am hiểu tình hình kinh tế, chính trị; nắm được một số mô hình tổ chức, cơ chế tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến công tác chuyên môn.

c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kinh tế như QTKD, kinh tế lao động, thương mại...

7)Chuyên viên kế hoạch, kinh doanh cao ốc văn phòng (1 người)

a) Mô tả công việc:

- Lập chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Báo cáo tình hình thị trường cho thuê, đề xuất chiến lược kinh doanh, tiếp thị, chính sách giá phù hợp.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách liên quan đến khách hàng (khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,…).

- Tìm kiếm, giới thiệu khách hàng vào thuê trong tòa nhà.

- Theo dõi quản lý hợp đồng cho thuê mặt bằng, hợp đồng môi giới, các hợp đồng dịch vụ giá trị gia tăng cho tòa nhà.

- Tổ chức mua sắm quà tặng cho khách hàng.

b) Yêu cầu:

- Hiểu biết về các Luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn và các văn bản pháp lý liên quan đến công việc.
- Có khả năng thiết lập và duy trì tốt mối quan hệ trong công việc với cấp quản lý, đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực chuyên môn.

c) Trình độ: tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế/Quản trị Kinh doanh/Thương mại.

8)Chuyên viên kinh doanh làm việc tại Công ty Dịch vụ điện lực (1 người)

a) Mô tả công việc:

-Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các công việc được giao về lĩnh vực kinh doanh.
-Hướng dẫn, theo dõi đôn đốc kiểm tra và đề xuất các các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch

-Soạn thảo các văn bản về qui chế quản lý, qui trình nghiệp vụ để thực hiện công việc được giao.

-Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu thuộc lĩnh vực kinh doanh theo qui định tổng công ty và đơn vị

-Phân tích, đánh giá và báo cáo các công việc được giao.

b) Yêu cầu:

-Nắm được đường lối chủ trương chính sách nhà nước, phương hướng, chiến lược phát triển của đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực khác.
-Nắm vững nghiệp vụ lao động tiền lương và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cơ bản được giao phụ trách.

-Hiểu được các văn bản pháp luật nhà nước ngành và đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh.

-Nắm được các qui chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác.

-Có khả năng phối hợp với các phòng, đội thực hiện công việc được phân công.

c) Trình độ: tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế/Quản trị Kinh doanh/Thương mại.

9)Chuyên viên tổ chức - hành chính (1 người)

a) Mô tả công việc:

-Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các công việc được giao về lĩnh vực tổ chức hành chính.
-Soạn thảo các văn bản qui chế quản lý, qui trình nghiệp vụ trong công tác tổ chức hành chính.

-Phân tích, đánh giá và báo cáo các công việc được giao.

-Triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO của đơn vị.

-Xây dựng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị.

b)Yêu cầu:

-Nắm được chủ trương, phương hướng hoạt động của Tổng công ty, của đơn vị về công tác tổ chức hành chính.
-Nắm được các kiến thức cơ bản về tổ chức hành chính và tổ chức cán bộ.

-Hiểu được nội dung, yêu cầu và qui trình thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý được giao.

-Có khả năng phối hợp với các phòng, đội thực hiện công việc được phân công. 

-Nắm được các qui chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác

c)Trình độ: tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế lao động hoặc tổ chức quản lý lao động.

Các vấn đề khác:

a)Địa điểm làm việc: tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

b)Yêu cầu chung:

-Có lý lịch, nhân thân rõ ràng, có tinh thần hợp tác tập thể, tư cách đạo đức tốt.
-Độ tuổi: không quá 45 tuổi.

-Tin học: thành thạo tin học văn phòng.

-Anh văn: 

+ Đối với chuyên viên kế hoạch, kinh doanh cao ốc văn phòng: Nói và viết tiếng Anh lưu loát (tương đương bằng B1 trở lên).

+ Đối với các chức danh còn lại: trình độ A2 hoặc tương đương trở lên.

(chứng chỉ tiếng Anh phải còn thời hạn sử dụng).

c)Yêu cầu về sức khỏe: 

-Không mắc bệnh huyết áp, tim mạch.

-Không bị lao (lao phổi, lao xương, lao ruột…), tràn dịch màng phổi, dầy dính màng phổi.

-Không mắc các bệnh về gan (viên gan, viêm gan siêu vi B,C..; Men gan tăng cao).

-Không mắc các bệnh thận (viêm cầu thận, thận hư,...), sỏi đường niệu có kích thước ≥ 7mm.

-Không mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp,...

-Không sử dụng chất gây nghiện.

-Hệ vận động bình thường (không bị dị tật bẩm sinh, gãy xương đã hồi phục nhưng liền, can xấu, lệch trục có ảnh hưởng đến vận động).

-Thể lực:

Nam có chiều cao từ 160 cm trở lên, cân nặng 55 kg trở lên.

Nữ có chiều cao từ 152 cm trở lên, cân nặng 50 kg trở lên.

-Tiền sử bản thân không mắc bệnh tâm thần, chấn thương sọ não có để lại di chứng.

(Tổng công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi tiếp nhận và bố trí công tác).

d)Hồ sơ: 
-Đơn đăng ký dự tuyển dụng lao động theo mẫu tại phụ lục số 1.

-Sơ yếu lý lịch theo mẫu tại phụ lục số 2.

-Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để kiểm tra lại.

-Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, số 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghế, Quận 1, TP.HCM (Phòng 205, Lầu 2) hoặc qua địa chỉ email: tuyendung@hcmpc.com.vn

e)Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 03/08/2018.

f)Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:

-Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
-Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác;

-Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;

-Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ghi chú: Tổng công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.

 

- Mẫu đăng ký dự tuyển

- Mẫu sơ yếu lý lịch