Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Thông cáo báo chí về công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 06/07/2018

Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực TP.HCM triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM để nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế thành phố; đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; tập trung triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

Thực hiện triển khai các chỉ đạo của Thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018, chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, qua 6 tháng Tổng công ty đã đạt được các kết quả như sau: 

1. Tình hình cung cấp điện:

Trong sáu tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 11.797,40 triệu kWh, tăng 6,39% so với cùng kỳ. Sản lượng bình quân ngày đạt 68,35 triệu kWh, sản lượng ngày cao nhất đạt 81,13 triệu kWh, tăng 5,91% so với cùng kỳ. Công suất cực đại đạt 4.138,5 MW, tăng 7,00% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản lượng điện tiết kiệm được trong sáu tháng đầu năm đạt: 198,97 triệu kWh.

Trong sáu tháng đầu năm, số lần mất điện trung bình của một khách hàng (SAIFI) là 1,16 lần; số thời gian mất điện trung bình của một khách hàng (SAIDI) là 85,15 phút.

Tổng công ty đã đóng kết mạch vòng trung thế 100% các tuyến dây. Đã thực hiện thi công sửa chữa điện nóng (live-line) 2.586 lượt. 

2. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng:

Tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố đến cuối tháng 6/2018 là 2.383.956  khách hàng.

Đến nay, Tổng công ty đã quản lý 173.125 cam kết với chủ nhà trọ về thu tiền điện đúng giá quy định, giải quyết cho 1.471.859 công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng đúng giá quy định, tăng 3.243 người so với cuối năm 2017.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến là 96,85% trong tổng số 843.676 yêu cầu, trong đó có 704 yêu cầu được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến của UBND TP.HCM.

Đến nay đã tỷ lệ khách hàng không dùng tiền mặt để thanh toán tiền điện là 87,25%. Thanh toán tiền điện qua website  của Trung tâm chăm sóc khách hàng (cskh.hcmpc.vn) có 25.378 lượt giao dịch, tương ứng số tiền là 28,95 tỷ đồng.

Tổng công ty đã thực hiện lắp đặt 239.390 điện kế có chức năng đo xa (bao gồm 226.325 khách hàng và 13.065 công tơ tổng trạm công cộng).

Hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 545454 đã tiếp nhận 824.137 lượt khách hàng gọi đến và đã cung cấp đầy đủ các thông tin cho khách hàng. 

3.Công tác an toàn – mỹ quan lưới điện: 

Từ đầu năm đến nay, không phát sinh mới trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện; không có tai nạn lao động, tai nạn điện ngoài nhân dân và sự cố gây cháy nổ nghiêm trọng.

4. Công tác khảo sát, tư vấn sử dụng điện cho các hộ gia đình

Trong sáu tháng đầu năm 2018, Tổng công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương, tiến hành khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn sau điện kế cho các hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Đến nay đã thực hiện được 16.366 hộ. Kế hoạch sẽ thực hiện kiểm tra, tư vấn an toàn điện cho 23.000 hộ dân trong năm 2018. 

Tổng công ty đã phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra an toàn điện nhà cao tầng, chung cư, ký túc xá: hoàn tất 798/798 vị trí (tỷ lệ 100%) và đã lập kế hoạch xử lý dứt điểm tồn tại liên quan đến điện. 

Các công tác được triển khai thực hiện như sau:

- Bổ sung các nội dung cam kết đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng chống cháy, nổ do sử dụng điện vào hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho Ban quản lý khu phố, tổ dân phố, khu chung cư, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ của địa phương...nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện trong hộ gia đình.

- Phối hợp với địa phương, Ban quản lý khu phố xây dựng các bảng tin, pano về an toàn sử dụng điện, phòng chống cháy nổ do sử dụng điện tại các khu phố, cầu thang các chung cư...

- Tổ chức chương trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn – tiết kiệm” tại các trường học, khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao để phổ biến, tuyên truyền các yếu tố không đảm bảo an toàn điện, cháy nổ trong quá trình sử dụng điện.

- Phát 45.532 cuốn “Cẩm nang sử dụng điện an toàn”, 47.061 cuốn “Sổ tay PCCC điện gia đình”, 772 cuốn “Sổ tay PCCC điện cơ sở, sản xuất kinh doanh và công sở” và 4.850 tờ rơi các loại.

5. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2018:

- Đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; xây dựng kế hoạch sửa chữa các công trình lưới điện và đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch; hoàn thành ĐTXD các công trình lưới điện theo tiến độ đượt duyệt

- Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, các chỉ tiêu hiệu quả theo kế hoạch năm. 

- Tiếp tục triển khai vận hành thị trường điện theo lộ trình của Bộ Công thương.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, triển khai thực hiện ngay “Một cửa liên thông” trong cung cấp dịch vụ về điện sau khi UBNDTP ban hành quy định.

- Hoàn tất lắp đặt công trình điện mặt trời nối lưới tại 21 trụ sở đơn vị và 47 trạm trung gian. Tăng cường khuyến khích khách hàng triển lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

- Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và hoàn thiện các giải pháp đảm bảo cung cấp điện mùa mưa bão và trong các dịp lễ, Tết. Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng và phương án vận chuyển sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố và trường hợp thiên tai xảy ra

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, Cảnh sát PC&CC kiểm tra, phúc tra an toàn điện và an toàn PCCC ở các khu dân cư, các cơ sở trọng điểm, các cơ sở sản xuất theo kế hoạch của Cảnh sát PC&CC và Ủy ban nhân dân quận huyện

- Tổ chức rà soát, đôn đốc tiến độ đầu tư các công trình lưới điện 220kV, 110kV định kỳ hàng tháng, đặc biệt là các công trình ĐTXD EVN giao khởi công, hoàn thành hàng quý; rà soát đầu tư đồng bộ các lộ ra, trạm ngắt 22kV để đảm bảo hiệu quả đầu tư và an ninh cung cấp điện cho thành phố; hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn EVN giao.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thi công trên đường dây đang mang điện: hoàn tất phát triển số đội live-line trung thế từ 10 thành 16 đội trong năm 2018 và lập phương án khai thác hiệu quả; nghiên cứu xây dựng 01 đội live-line 110Kv.

Đưa tin: EVNHCMC