Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 29/06/2018

Sáng 28/6/2018, Tổng công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Sơ kết công tác kinh doanh điện năng 6 tháng đầu năm 2018". Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ trì hội nghị. Tham dự ở các điểm cầu là 16 công ty điện lực và Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Công ty Thí nghiệm điện lực, Công ty Dịch vụ điện lực TPHCM.

 

Theo báo cáo, tính đến ngày 28/6/2018, Tổng công ty có hơn 2,38 triệu khách hàng, tăng hơn 57 ngàn so với cuối năm 2017. Sản lượng điện thương phẩm đạt 11,8 tỷ kWh, tăng 6,39% so với cùng kỳ năm 2017. Giá bán bình quân và doanh thu đạt chỉ tiêu Tập đoàn giao. Tổn thất điện năng trên lưới truyền tải và phân phối giảm còn 3,23%, thấp (tốt) hơn 0,81% so với chỉ tiêu EVN giao (4,04%).

Các chỉ tiêu về hình thức thanh toán và cung cấp dịch vụ trực tuyến cũng đạt chỉ tiêu đề ra: đến tháng 6/2018 có 87,25% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ giải quyết trực tuyến các yêu cầu dịch vụ điện đạt 96,85%.

Thủ tục cấp điện cho khách hàng tiếp tục được cải cách đơn giản, thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng được rút ngắn. Trong 6 tháng, đã cấp điện cho 421 công trình trạm trung áp chuyên dùng với thời gian giải quyết bình quân là 4,29 ngày. Thời gian cấp điện 1 pha và 3 pha lần lượt là 1,77 và 1,81 ngày. Qua khảo sát mức độ hài lòng của 9.683 khách hàng tại quầy giao dịch trong tháng 6/2018, cho thấy 100% khách hàng hài lòng về quy trình giải quyết dịch vụ, 99,97% khách hàng hài lòng về thái độ của giao dịch viên.

Đánh giá cao nỗ lực của tập thể và cán bộ công nhân viên Tổng công ty, ông Phó Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó, đẩy mạnh triển khai áp dụng và khai thác hiệu quả các ứng dụng quản lý chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động, ứng dụng mã vạch quản lý, lưu trữ hồ sơ khách hàng; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống phát điện năng lượng mặt trời tại các trụ sở công ty, các trạm biến điện; hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống đo xa; tuyên truyền việc kết nối “1 cửa liên thông” với Cổng dịch vụ công của Thành phố để người dân biết, sử dụng. Ông Phó Tổng giám đốc khẳng định, khối kinh doanh và dịch vụ khách hàng quyết tâm vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đạt “Chỉ tiêu phấn đấu” của Tổng công ty.

Đưa tin: Việt Anh /Ảnh: Chi Lan