Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2018

Ngày đăng: 13/06/2018

Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 như sau: