Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

02 tập thể và 03 cá nhân điển hình Tổng công ty được Thành phố tuyên dương thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 17/05/2018

Ngày 15-5-2018, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương 397 tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018 tại Hội trường thành phố.

Đảng bộ Tổng công ty vinh dự có 01 tập thể (Chi bộ Công ty Công nghệ thông tin điện lực TPHCM), 01 cá nhân (Anh Huỳnh Tấn Khương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty) được nhận Bằng khen của Thành ủy TPHCM. Ngoài ra còn có 01 tập thể (Đoàn Thanh niên Tổng công ty) và 02 cá nhân (Anh Lê Duy Phúc – Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM, Anh Phan Phước Hậu – Công ty Lưới điện Cao Thế) nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đây là những gương điển hình của Đảng bộ Tổng công ty triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua bằng những việc làm thiết thực, tiêu biểu như: Chi bộ Công ty Công nghệ thông tin điện lực TPHCM đã tổ chức triển khai tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị có nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được toàn thể người lao động đăng ký, tham gia học tập và làm theo, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến được công nhận. Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức thực hiện nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên, giải quyết những việc khó, đột xuất, hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh, công tác tiết kiệm điện, các công trình an toàn mỹ quan, các công trình vì an sinh xã hội tạo được sự đồng thuận trong xã hội, là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua của Thành đoàn. Các cá nhân được tuyên dương trong năm 2017 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến hay, tham gia và đạt giải cao tại hội thi thợ giỏi… qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Đơn vị và Tổng công ty.

Một số hình ảnh tại Lễ biểu dương:


Anh Nguyễn Minh Tùng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin  
nhận Bằng khen từ Lãnh đạo Thành phốAnh Huỳnh Tấn Khương – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TCT
nhận Bằng khen từ Lãnh đạo Thành phốCác tập thể, cá nhân được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm

Đưa tin: Văn Thảo