Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bác Hồ với mùa xuân đại thắng của dân tộc

Ngày đăng: 02/04/2018

Mỗi khi tháng tư về, mỗi người dân Việt Nam lại vui mừng hân hoan chào đón một sự kiện trọng đại của đất nước: Kỷ niệm mùa xuân đại thắng 30/4/1975.

Mùa xuân 1975, cả dân tộc Việt Nam thực hiện trọn vẹn tâm nguyện Bắc - Nam sum họp một nhà, cũng là tâm nguyện của Hồ Chủ tịch gửi gắm trong Di chúc từ 6 năm trước đó.

Lịch sử Việt Nam và thế giới mãi mãi còn lưu hình ảnh thời khắc trưa ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng của cách mạng Việt Nam tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khép lại cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc sau gần 1/3 thế kỷ (1945 - 1975).

Trong không khí rạo rực của mùa Xuân 1975 - mùa Xuân sum họp - lại văng vẳng những lời thơ chúc Tết, mừng Xuân, nhưng luôn đau đáu nỗi niềm thống nhất nước nhà của Bác Hồ

Xuân Mậu Tý 1948, Người đã viết:

“Toàn dân đại đoàn kết

Cả nước dốc một lòng

Thống nhất chắc chắn được

Độc lập quyết thành công”.

Đặc biệt, lời chúc Tết như lời dự cảm và thôi thúc, hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài thơ chúc Tết Xuân Kỷ Dậu 1969:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào

Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - với niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc đã nhận định đúng đắn, chính xác: cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua nhiều gian khổ, hy sinh, nhưng nhất định đến ngày thắng lợi hoàn toàn, non sông quy về một mối.

Chiến thắng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thực sự là một thắng lợi vĩ đại, mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Toàn dân bước vào khôi phục và xây dựng đất nước.

Ở thời khắc lịch sử đó, hàng triệu người dân Việt Nam, tự đáy lòng mình, nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lời khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã luôn hướng về miền Nam và dành cho đồng bào miền Nam tình thương yêu sâu nặng. Trong Phủ Chủ tịch, mỗi ngôi nhà, mỗi bóng cây đều in dấu tình cảm da diết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam.

Sáu năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi, lời ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đã cất cao trong niềm hân hoan của Đại thắng Mùa Xuân 1975, như lời đáp của toàn Đảng, toàn dân ta trước tâm nguyện trong Di chúc của Người, đó là chiến thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và kể từ ngày đó Thành phố Sài Gòn được mang tên vị cha già vĩ đại của dân tộc - Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng công ty đã phát động và thực hiện nhiều phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, tiêu biểu như: phong trào thi đua “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018”, Phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, phong trào thi đua “Quyết tâm phấn đấu hoàn thành khối lượng kế hoạch sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng năm 2018”, phong trào thi đua hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)  cùng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng Thành phố, Tập đoàn thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

                                                                                               

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan