Văn hóa EVNHCMC

20/3 – Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày đăng: 19/03/2018

Xuất phát từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan (quốc gia nhỏ nằm ở khu vực Nam Á, phía Đông dãy Himalaya), một đất nước có chỉ số hạnh phúc cao được đánh giá qua các yếu tố: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân; một đất nước thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Họ cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc cần thiết đối với tất cả các nước và con người trên toàn thế giới để liên kết, đoàn kết toàn nhân loại.

Tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên trong đó có Việt Nam cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực Nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân – đây cũng chính là thông điệp mà Tổng Thư ký LHQ muốn truyền tải đến tất cả các quốc gia trên thế giới.

Nguyên Tổng thư ký Ban Ki-Moon cũng khẳng định: “Chúng ta cần một mô hình kinh tế mới mà ở đó các bên phải công nhận sự phát triển bền vững của cả ba trụ cột xã hội, kinh tế và môi trường trong lành. Các yếu tố này kết hợp với nhau sẽ tạo ra khái niệm chỉ số chung về hạnh phúc toàn cầu”.

Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm”. Điều này mang ý nghĩa lớn lao, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ và hạnh phúc; nâng cao nhận thức toàn xã hội về ngày Quốc tế hạnh phúc, để từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; kêu gọi sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc. Chủ đề Ngày Hạnh phúc năm 2014 của Việt Nam: “Yêu thương và chia sẻ” được tiếp nối từ chủ đề “Kết nối yêu thương” của Năm Gia đình Việt Nam 2013.

Năm 2018, UBND Thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình tiến tới vì hạnh phúc, thịnh vượng chung của toàn xã hội.

Hưởng ứng các hoạt động này, EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với Chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” đến toàn thể CNVC-LĐ trong Tổng công ty. Các khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc đã được các đơn vị treo tại trụ sở làm việc; tuyên truyền, vận động toàn thể CNVC-LĐ thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa những truyền thống tốt đẹp của Gia đình Việt Nam; công tác an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc cũng  đã được Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty triển khai sâu rộng trong suốt tháng 3.

Đưa tin: Hương Thảo