Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

EVNHCMC: THÔNG TIN VỀ VIỆC HÀNH HUNG NHÂN VIÊN ĐIỆN LỰC TẠI PHƯỜNG TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC

Ngày đăng: 14/03/2018

Đưa tin: EVNHCMC