Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Thông báo Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018

Ngày đăng: 07/03/2018

Với mục đích vận động người dân TP.HCM thực hành tiết kiệm điện, Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với các cơ quan Hội, Đoàn của Thành phố tổ chức chương trình Thi đua Gia đình Tiết kiệm điện năm 2018 với các nội dung như sau:

1- Đối tượng tham gia
 
Các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không có thay đổi về mục đích sử dụng điện, và hợp đồng mua bán điện trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 30/11/2018.
 
2- Cơ cấu Giải thưởng 
 
Tổng cộng có 16.128 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng hơn 4,93 tỷ đồng. Bao gồm các giải thưởng cấp quận/huyện và cấp Thành phố.
 
3- Nguyên tắc chọn thưởng
 
Ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế để xét chọn những hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” theo các tiêu chí của Chương trình và đạt tỉ lệ tiết kiệm điện từ cao đến thấp. Cụ thể như sau:
 
a. Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện:
 
+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Đối với các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trong năm trước thì tiếp tục phát huy và phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%.
 
+ Thực hiện sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả
 
+ Cam kết duy trì thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian tới. 
 
b. Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố: 
 
+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%.
 
+ Ưu tiên các hộ gia đình đã được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố”, “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện” và có những giải pháp, áp dụng công nghệ mới thực hành tiết kiệm điện thiết thực.
 
4- Tổ chức phát thưởng
 
Lễ tổng kết và phát thưởng cấp Quận, Huyện và cấp Thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2018.
 
Quý khách hàng có thể tra cứu thông tin về điện năng tiêu thụ tại trang web http://www.cskh.hcmpc.vn ở mục “Thông tin tiền điện” của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để làm cơ sở tính toán, so sánh điện năng tiêu thụ hàng tháng.
 
Ban tổ chức trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 và rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ Quý khách hàng. Để biết thông tin chi tiết về Chương trình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900.545454.

Đưa tin: EVNHCMC