Tin Trong Ngành

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Ngày đăng: 05/03/2018

Đây là một trong những nội dung theo Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ, sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3.

Trong Tuyên bố chung, lãnh đạo 2 nước đề nghị các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm những cơ hội đầu tư kinh doanh mới trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như: Khí, điện, năng lượng, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, kết cấu hạ tầng, dệt may, da giày, dược phẩm, máy móc, nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp, du lịch, hóa chất, công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp dịch vụ khác. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức về tăng năng suất nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trao đổi thực tiễn về canh tác và kỹ thuật nông nghiệp.

Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, hai bên nhất trí hợp tác về thăm dò dầu khí, thủy điện, nhiệt điện, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng đang có những phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên đất liền và tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ) và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực nghiên cứu, sớm có đề xuất với những lô dầu khí phía Việt Nam đã giới thiệu. Hai bên nhất trí tích cực thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các nước thứ 3. Phía Việt Nam ủng hộ các công ty dầu khí Ấn Độ tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu khí trung nguồn và hạ nguồn tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam; cảm ơn Ấn Độ đề xuất hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Việt Nam ghi nhận đề nghị của Ấn Độ về việc xem xét tích cực việc ký kết Hiệp định khung về Liên minh Năng lượng Mặt trời nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam