Tin vắn khắp nơi

Cách tính giá điện mới như thế nào?

Ngày đăng: 07/12/2017

Giá bán lẻ điện vừa được điều chỉnh tăng 6,08% tính từ ngày 1-12-2017. Nhiều người dân thắc mắc: Cách tính giá điện mới như thế nào và đối tượng khách hàng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Việc thay đổi giá bán điện lần này không có sự chênh lệch lớn giữa  các nhóm đối tượng
Việc thay đổi giá bán điện lần này không có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm đối tượng

 Phóng viên Báo SGGP đã nêu câu hỏi này với ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc kiêm người phát ngôn của Tổng công ty Điện lực TPHCM. 

PHÓNG VIÊN: Ông có thể cho biết cụ thể về mức giá điện mới sau khi điều chỉnh tăng cho từng đối tượng khách hàng?

 Ông PHẠM QUỐC BẢO: Theo Quyết định 4495 ngày 30-11-2017, Bộ Công thương quy định giá bán điện bình quân mới là 1.720,65 đồng/kWh, tăng 98,64 đồng/kWh (tương ứng với 6,08%) so với giá bán điện bình quân hiện hành áp dụng theo Quyết định 2256 ngày 12-3-2015. Tỷ lệ tăng giá điện lần này thấp hơn so với lần tăng trước đây (tháng 3-2015 đã tăng 7,5%).

Theo đó, giá bán điện với nhóm khách hàng sản xuất giờ bình thường tăng từ 3,31% đến 3,56%; với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng từ 4,86% đến 5,03%; với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tăng từ 5,99% đến 6,08%; với nhóm khách hàng thắp sáng sinh hoạt tăng từ 4,03% đến 4,47%. Cụ thể, giá điện sinh hoạt tính theo bậc thang như sau: bậc 1 (từ 0kWh - 50kWh) 1.549 đồng/kWh, tăng 4,38%; bậc 2 (51kWh - 100kWh) 1.600 đồng/kWh, tăng 4,37%; bậc 3 (101kWh - 200kWh) 1.858 đồng/kWh, tăng 4,03%; bậc 4 (201kWh - 300kWh) 2.340 đồng/kWh, tăng 4,37%; bậc 5 (301kWh - 400kWh) 2.615 đồng/kWh, tăng 4,47% và bậc 6 (từ 401kWh trở lên) 2.701 đồng/kWh, tăng 4,41%.

Với mức tăng như vậy, theo ông đối tượng khách hàng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Theo số liệu phân tích như trên, có thể thấy việc thay đổi giá bán điện lần này có ảnh hưởng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện, nhưng không có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm đối tượng. Giá điện dành cho sinh hoạt có biến động đều giữa 6 bậc từ 4,03% đến 4,47%, nên chi phí tiền điện sẽ tăng không nhiều. Nhóm khách hàng sản xuất được hỗ trợ nhiều nhất trong đợt điều chỉnh giá điện lần này, khi có mức điều chỉnh tăng thấp nhất, chỉ từ 3,31% đến 3,56%. Riêng đối với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ thì có mức tăng cao nhất, từ 5,99% đến 6,08%. 

Thời gian ngành điện lực thực hiện chốt chỉ số và cách tính tiền điện khi thay đổi giá như thế nào, thưa ông?

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TPHCM triển khai chốt chỉ số điện kế ngay trong ngày 1-12-2017 cho tất cả khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt. Đối với khách hàng thuộc đối tượng chốt chỉ số điện kế trong ngày 1-12 gồm khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp, khách hàng áp dụng giá bán buôn điện nông thôn, giá bán buôn khu tập thể cụm dân cư…, thì giá điện cũ được tính từ ngày ghi điện trong tháng 11-2017 đến thời điểm ngày 1-12, và giá điện mới được tính từ thời điểm chốt chỉ số trở đi. 

Đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy như các lần điều chỉnh giá điện trước đây. Theo đó, căn cứ lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số; số ngày sử dụng điện thực tế giữa 2 kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới và mức sử dụng điện theo bậc thang giữa 2 kỳ ghi chỉ số. 

Ví dụ, khách hàng A là hộ gia đình có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 450kWh, với ngày ghi điện của tháng 12-2017 là ngày 23-12-2017; ngày ghi điện kỳ trước là ngày 23-11 và ngày áp dụng giá bán điện mới là ngày 1-12-2017. Cách tính như sau: Số ngày sử dụng điện thực tế là 30 ngày (từ 24-11 đến 23-12), trong đó số ngày sử dụng theo đơn giá cũ là 7 ngày (từ 24 đến 30-11) và sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá cũ 105 kWh. Số ngày sử dụng điện theo đơn giá mới là 23 ngày (từ ngày 1-12 đến 23-12) và sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá mới là 345 kWh (450kWh trừ 105kWh). Thực hiện phương pháp nội suy và theo giá bậc thang, tiền điện theo đơn giá cũ là 217.461 đồng và tiền điện theo đơn giá mới là 746.901 đồng. Như vậy, số tiền khách hàng A phải thanh toán là 964.362 đồng (217.461 đồng + 746.901 đồng) + thuế VAT (10% là 96.436 đồng) = 1.060.798 đồng, cao hơn 34.168 đồng so với tiền điện trước đây phải thanh toán là 1.026.630 đồng. 

Để biết thêm chi tiết, khách hàng có thể tham khảo cách tính giá điện tại website http://cskh.hcmpc.vn/tuvan/cachtinhgiadien hoặc gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TPHCM, số 1900545454.