Văn hóa EVNHCMC

Làm sao để tạo thói quen ứng xử văn hóa

Ngày đăng: 16/10/2017

Như chúng ta đã biết, Xây dựng VHDN là một quá trình gồm Thiết lập chuẩn mực và Tạo thói quen. Đối với Tổng công ty, các chuẩn mực đã được quy định tại tài liệu Văn hóa EVNHCMC. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp có hành vi ứng xử chưa phù hợp các chuẩn mực. Vậy, cần phải làm gì để tạo thói quen ứng xử văn hóa của người lao động?

Các chuẩn mực Văn hóa EVNHCMC đã được thiết lập

 

Thực tế, ngay từ năm 2011, Tổng công ty đã ban hành tài liệu Văn hóa EVNHCMC. Tài liệu Văn hóa EVNHCMC đã xác lập Tầm nhìn, Sứ mệnh, những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử văn hóa, làm cơ sở để các thành viên Tổng công ty cùng thực thi.

 

Một khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho CNVC-LĐ EVNHCMC

 

Song song đó, Tổng công ty ban hành Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác”, gồm 7 tiêu chí đạo đức cơ bản là: Sống có lý tưởng; Nêu cao ý thức trách nhiệm; Tuân thủ luật pháp và các quy định của ngành; Đoàn kết, nhân ái; Trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập; Tích cực tham gia hoạt động Đảng, đoàn thể. Nội dung của từng tiêu chí gắn liền với các chuẩn mực đạo đức trong Văn hóa EVNHCMC.

 

Như vậy, có thể khẳng định, các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty đã được thiết lập.

 

Làm sao “tạo thói quen”?

 

Ai cũng biết, thay đổi, điều chỉnh những thói quen cũ, hình thành những thói quen mới luôn là việc làm khó khăn, thường mất nhiều thời gian. Đầu tiên là phải tạo sự thay đổi về nhận thức, để từ đó có sự thay đổi về thái độ và hành vi, qua thời gian trở thành nếp nghĩ, thành thói quen trong các hoạt động hàng ngày.

 

Đối với Tổng công ty, trong những năm vừa qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và bồi huấn về văn hóa doanh nghiệp đã được thực hiện thường xuyên. Tất cả cán bộ, nhân viên đều được trải qua các lớp bồi huấn về văn hóa doanh nghiệp, được giới thiệu về tài liệu Văn hóa EVN, EVNHCMC, được tập huấn về giao tiếp, ứng xử... Bên cạnh đó là việc tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu về VHDN, thi dựng clip các tình huống ứng xử văn hóa, hội thi về trang phục công sở, hội thi nét đẹp ngành điện… cho thấy sự đa dạng trong hoạt động tuyên truyền VHDN. Thông qua đó, CBCNV đã có nhận thức tương đối đầy đủ về VHDN và Văn hóa EVNHCMC.

 

Tuy nhiên, chỉ có nhận thức thì chưa đủ để hình thành thói quen thống nhất của cả tập thể hàng ngàn người. Đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có tác động mạnh, buộc mọi người phải tuân thủ theo một khuôn khổ quy định. Nghĩa là ban đầu phải có sự bắt buộc, để qua thời gian sẽ hình thành thói quen tự giác – văn hóa ứng xử hàng ngày.

 

Tổng công ty đã làm gì để tạo thói quen ứng xử văn hóa?

 

Ngay từ năm 2010, Tổng công ty đã chú trọng công tác xây dựng các quy chế quản lý nội bộ. Các quy chế này đã thể hiện được các chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNHCMC. Phạm vi áp dụng của các quy chế đã bắt buộc tất cả CBCNV phải tuân thủ. Cùng với đó, Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị Văn hóa EVNHCMC luôn được lồng ghép và thể hiện rõ nét trong các chiến lược, kế hoạch và chủ đề năm của Tổng công ty. Từ đó, đã định hướng cho mọi hoạt động của Tổng công ty theo một khuôn khổ thống nhất, phản ánh nét Văn hóa EVNHCMC.

 

Các quy chế quản lý nội bộ, bao gồm các biện pháp chế tài đã thúc đẩy việc thay đổi thói quen cũ và hình thành thói quen mới, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức đã được quy định. 

 

Cần phải làm gì tiếp theo?

 

Trên thực tế vẫn còn những biểu hiện chưa thực thi nghiêm túc các quy định của Tổng công ty như thiếu trách nhiệm trong công việc, gây khó khăn, phiền hà cho khách hàng và đối tác… Vẫn còn nhiều phản ánh của khách hàng về thái độ phục vụ của nhân viên. Những biểu hiện như vậy đã đi ngược Văn hóa EVNHCMC. Nguyên nhân nằm ở tính tự giác của cá nhân chưa cao. Bên cạnh đó, cần xem lại ngay chính các hướng dẫn, quy định thực thi văn hóa doanh nghiệp.

 

Cụ thể là các chuẩn mực đạo đức và ứng xử đang dừng ở mức quy định chung, áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực chuyên môn, cho tất cả CBCNV. Trong các quy chế quản lý nội bộ, phần lớn chỉ hướng dẫn “làm gì” mà thiếu “làm như thế nào”. Ví dụ như quy định “phải có trách nhiệm trong công việc”, nhưng cụ thể trong từng loại công việc, những biểu hiện như thế nào thể hiện là có trách nhiệm? Hay có quy định phải chào khi đến nhà khách hàng, nhưng không hướng dẫn cụ thể chào như thế nào, tư thế, thái độ khi chào ra sao?

 

Hiển nhiên là dù cùng được đào tạo, bồi huấn như nhau, nhưng  mỗi người lại có mức độ nhận thức khác nhau, dẫn đến thái độ, hành vi ứng xử khác nhau. Chính vì vậy, cần thiết phải cụ thể hóa các hướng dẫn thực thi văn hóa theo từng chức danh, từng lĩnh vực công tác. Một mặt, giúp người lao động giảm bớt khối lượng các quy định phải “học thuộc”, sát với thực tế công việc và dễ nắm bắt những việc cần làm, cách làm. Mặt khác, là cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá quá trình thực thi văn hóa doanh nghiệp. Tức là phải xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa, bao gồm các nghi thức ứng xử. Các hướng dẫn thực thi phải có đủ nội dung “ai làm?”, “làm gì?” và “làm như thế nào?”. 

 

Một thuận lợi rất lớn là hiện nay Tổng công ty đã đưa vào hệ thống chấm điểm KPI. Nếu đưa các tiêu chí thực thi văn hóa vào hệ thống đánh giá này thì sẽ phát huy hiệu quả công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đưa tin: Việt Anh