Tin Trong Ngành

[Infographic] Cơ chế giá điện sẽ được vận hành như thế nào?

Ngày đăng: 07/08/2017

Theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.