Văn hóa EVNHCMC

CNVC-LĐ khối cơ quan EVNHCMC phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017

Ngày đăng: 07/04/2017

Nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khối cơ quan, góp phần cùng Tổng công ty đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Vừa qua, khối Cơ quan EVNHCMC đã phát động phong trào thi đua “Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017” đối với toàn thể CNVC-LĐ trong đơn vị.

Nội dung phát động đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng đến các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, như: đáp ứng 100% yêu cầu giải quyết dịch vụ của khách hàng; đảm bảo 100% công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá ưu đãi của Nhà nước; vận động khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện qua ngân hàng hoặc các tổ chức trung gian, phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn hoặc bằng 99,7%; nâng điểm khảo sát thỏa mãn khách hàng > 8,16/10.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Giám đốc ENHCMC kiểm tra công tác tại trạm biến áp Thảo Điền

 

Các chỉ tiêu về kinh doanh và độ tin cậy lưới điện cũng được đề ra một các cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 23,650 tỷ kWh (năm 2016 là 21,888 tỷ kWh), đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện cực đại của thành phố 4.287 MW; giảm 50% số vụ sự cố lưới 110kV, 30% số vụ mất điện lưới trung thế 15-22kV so với năm 2016; SAIDI (thời gian mất điện trung bình của 01 khách hàng/năm) là dưới 410 phút và SAIFI (số lần mất điện của 01 khách hàng/năm) là dưới 5 lần. 

 

Bên cạnh đó, Cơ quan EVNHCMC cũng đã yêu cầu toàn bộ CNVC-LĐ tham gia đào tạo ít nhất 40 giờ/năm/người (trừ một số chức danh như tạp vụ, bảo vệ, y tế,…), đảm bảo 100% lao động được đào tạo và đào tạo lại trong năm; thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng điện và dịch vụ khách hàng. Các tổ chức đoàn thể chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần lành mạnh cho người lao động thông qua các hoạt động văn – thể - mỹ, thường xuyên giáo dục ổn định tư tưởng cho CNVC-LĐ ý thức rõ vai trò và trách nhiệm quan trọng của ngành điện đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 

Đồng thời, tập thể CNVC-LĐ trong đơn vị phấn đấu thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp, trong quan hệ đồng nghiệp, quan hệ - giao tiếp với khách hàng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị để nâng cao uy tín, thương hiệu EVNHCMC.

 

Thi công sửa chữa trên đường dây mang điện "live-line"

 

Với vai trò là cơ quan đầu não của Tổng công ty, Cơ quan EVNHCMC cũng đã giao cho các ban chức năng và các tổ công đoàn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để kiểm tra, đôn đốc đến các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả chủ đề của Tổng công ty năm 2017: “Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành hệ thống điện”, tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, định mức chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật nhằm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành về trước thời gian nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty.

Đưa tin: Hương Thảo