Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2017

Ngày đăng: 09/03/2017

Đơn vị tổ chức

 

1. Tổng công ty Điện lực TP.HCM

 

2. Hội liên hiệp Phụ nữ TP.HCM

 

3. Thành Đoàn TP.HCM

Đơn vị phối hợp

 

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. HCM

 

2. Liên đoàn Lao động TP.HCM

 

3. Hội cựu chiến binh TP. HCM

 

4. Hội Nông dân TP.HCM

 

5. Hội Luật gia TP. HCM

 

6. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM

 

Nội dung

Vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm điện.

Thành phần tham gia

 

Các hộ gia đình sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, không có thay đổi về mục đích sử dụng điện và hợp đồng mua bán điện trong khoảng thời gian kể từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 30/11/2017.

 

Giải thưởng chương trình

 

16.128 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 4,93 tỷ đồng:

 

15.648 hộ được công nhận gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận, Huyện.

 

480 hộ được công nhận gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

1.Thành phần khách hàng tham gia

 

Các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không thay đổi về mục đích sử dụng điện, chủ thể sử dụng điện, tỉ lệ sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong suốt khoảng thời gian từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 30/11/2017.

 

2.Tiêu chí công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu”

 

a.Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện:

 

+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%. Đối với các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu trong năm trước thì tiếp tục phát huy và phấn đấu tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%. 

 

+ Thực hiện sử dụng các thiết bị điện trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả.

 

+ Cam kết duy trì thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian tới.

 

b.Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố: 

 

+ Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, bằng cách xét tỉ lệ tiết kiệm điện tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm liền kề trước đó không thấp hơn 10%.

 

+ Ưu tiên các hộ gia đình đã được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Thành phố”, “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện” và có những giải pháp, áp dụng công nghệ mới thực hành tiết kiệm điện thiết thực.

 

3.Nguyên tắc chọn thưởng

 

Ban tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế để xét chọn những hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” theo các tiêu chí trên và đạt tỉ lệ tiết kiệm điện từ cao đến thấp.

 

4.Cơ cấu giải thưởng

 

Tổng số giải thưởng cho các hộ gia đình năm 2017 là 16.128 giải với số tiền thưởng là 4.934.400.000 đồng, trong đó:

 

+ 15.648 giải thưởng cho 15.648 hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cấp Quận, Huyện với phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng/giải.

 

+ 480 giải thưởng cho 480 hộ gia đình được công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu” cấp Thành phố với phần thưởng là phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng/giải. 

 

5.Tổ chức phát thưởng

 

Lễ tổng kết và phát thưởng cấp Quận, Huyện và cấp Thành phố dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 12/2017.

 

6.Tra cứu thông tin về điện năng tiêu thụ

 

Quý khách hàng có thể tra cứu thông tin về điện năng tiêu thụ tại trang web http://www.cskh.hcmpc.vn ở mục “Thông tin tiền điện” của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để làm cơ sở tính toán, so sánh điện năng tiêu thụ hàng tháng và có kế hoạch sử dụng điện phù hợp.

 

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2017 và rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ Quý khách hàng.

Đưa tin: EVNHCMC