Tin Tổng Công Ty

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Ngày đăng: 18/06/2009

Phòng giao dịch Điện Lực, đội ngũ CB-CNV được đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: tổ chức cho các nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo về kỹ năng giao tiếp, tổ chức bồi huấn nghiệp vụ giao tiếp khách hàng, qui trình kinh doanh điện năng, các qui trình qui định liên quan đến giao dịch.

Phòng giao dịch Điện Lực, đội ngũ CB-CNV được đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như: tổ chức cho các nhân viên tham gia đầy đủ các lớp đào tạo về kỹ năng giao tiếp, tổ chức bồi huấn nghiệp vụ giao tiếp khách hàng, qui trình kinh doanh điện năng, các qui trình qui định liên quan đến giao dịch. Ngoài ra, Điện lực còn tổ chức các buổi sinh hoạt rút kinh nghiệm từ những ghi nhận, phân tích các phát sinh hàng ngày để nâng cao kỹ năng giao dịch cho nhân viên, động viên CB-CNV hưởng ứng phong trào cải thiện hình ảnh phòng giao dịch như " Văn hóa doanh nghiệp", " Nụ cười nơi công sở" " Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Phòng Giao dịch cũng đã cải tạo sắp xếp phòng tiếp khách, để là nơi thực hiện quảng bá các chương trình hành động qua các tờ rơi của EVN như: tiết kiệm điện, bán đèn Compact, hỗ trợ viễn thông phát triển khách hàng mới... Vừa qua chương trình đưa giá điện mới đến công nhân nhà trọ cũng đã được Lãnh đạo Điện Lực quan tâm triển khai, tạo sự tin tưởng cho khách hàng trên địa bàn quản lý. Hiện nay Điện Lực Bình Phú cũng đang tham gia thực hiện chương trình khảo sát mức độ thỏa mãn khách hàng sử dụng điện đợt 1 năm 2009 qua Bảng câu hỏi khảo sát đến tận nhà khách hàng.

Từng bước tiếp tục kiện toàn công tác giao dịch phù hợp với từng giai đoạn phát triển, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm một cửa là yêu cầu đặt ra hàng đầu trong việc quản lý kinh doanh tại Điện Lực. Mong muốn được phổ biến cho khách hàng biết các hành lang pháp lý qui định trong việc cung ứng và sử dụng điện để mọi người cùng thực thi và cùng thụ hưởng những thành quả lao động của chính mình, đó là mong ước chính đáng. Thái độ phục vụ khách hàng lịch sự, trọng thị, có lương tâm trách nhiệm của CB-CNV là yếu tố then chốt trong việc nâng cao chất lượng khách hàng. Trong tương lai, cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách hành chánh để góp phần xây dựng một đất nước giàu đẹp, phát triển vững mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

(Nguyễn Thị Hương Trang - Điện lực Bình Phú)