Điểm báo và Phản hồi

Bảo trì MBA như thế nào ?

Ngày đăng: 08/09/2009

Xin cho biết MBA do tư nhân đầu tư cung cấp riêng cho Công ty tôi (năm 2006), nhưng gửi trong trạm biến áp của Công ty Điện lực quản lý và giữ chìa khóa. Như vậy việc bảo trì bảo dưỡng được thực hiện như thế nào, Công ty Điện lực có hỗ trợ việc này không và bằng cách nào. Nếu không may xảy ra sự cố về MBA này thì trách nhiệm ra sao?

Trả lời:

Đối với việc bảo trì bảo dưỡng MBA, về nguyên tắc thì tài sản của ai người đó có trách nhiệm thực hiện. Khi có sự cố xảy ra thì chủ tài sản có trách nhiệm sửa chữa MBA của mình.

Tuy nhiên, do thông thường Điện lực chỉ quản lý các trạm biến áp thuộc tài sản của ngành điện (do ngành điện đầu tư hoặc khách hàng đã bàn giao), nên đề nghị quý Công ty xác định rõ quyền sở hữu đối với MBA này.

Trong trường hợp là tài sản của ngành điện, Điện lực khu vực sẽ chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố theo quy định.

Trong trường hợp là tài sản của khách hàng, Điện lực khu vực sẽ tạo điều kiện cho khánh hàng vào trạm để thực hiện. Hiện nay, Điện lực khu vực có nhận hợp đồng thực hiện dịch vụ bảo trì này cho khách hàng. Mặt khác, khách hàng cũng có thể bàn giao tài sản này cho ngành điện (theo nguyên tắc không hoàn vốn), để Điện lực khu vực trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và xử lý sự cố (từ chi phí của Điện lực) theo quy định của ngành hiện nay.