Thông báo từ EVNHCMC

Thông cáo báo chí về công tác đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2015

Ngày đăng: 22/06/2015

Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2015, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 như sau:

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ không thực hiện các công tác có cắt điện trên lưới từ ngày 30/6/2015 đến hết ngày 04/7/2015, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

 

Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra toàn bộ lưới điện và nhánh dây cấp điện (đến trước điện kế) cho các Hội đồng tuyển sinh; cung cấp số điện thoại đội vận hành, số điện thoại lãnh đạo đơn vị phụ trách cho các Hội đồng thi để liên lạc trong trường hợp khách hàng cần báo các thông tin liên quan đến việc cung cấp điện.

 

Các Công ty Điện lực đã lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các Hội đồng Tuyển sinh. Công ty Điện lực Sài Gòn lập phương án cung cấp điện ưu tiên cho Cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM địa chỉ số 3 Công trường quốc tế, Phường 6, Quận 3 là cơ quan thường trực chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thi, chấm thi.

 

Tổng công ty đã yêu cầu các Công ty Điện lực chấp hành nghiêm chế độ trực ban, tăng cường trực lãnh đạo, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát điện dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất.

Đưa tin: EVNHCMC