Thông báo từ EVNHCMC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHÀO BÁN TẠI CTCP GIẢI PHÁP THANH TOÁN ĐIỆN LỰC VÀ VIỄN THÔNG

Ngày đăng: 04/05/2015

1. Tên đợt bán đấu giá:

Bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu và được ủy quyền chào bán tại CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông.

2. Địa chỉ:

Tầng 6, Tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Vốn điều lệ:

50.000.000.000 đồng

4. Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

5. Số lượng chào bán đấu giá:

1.000.000 cổ phần

6. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

11.630 đồng/cổ phần

8. Tổng số nhà đầu tư đăng ký:

0 (không) Nhà đầu tư

     Cá nhân:

0 Nhà đầu tư

     Pháp nhân:

0 Nhà đầu tư

9. Tổng số cổ phần đăng ký:

0 cổ phần

     Cá nhân:

0 cổ phần

     Pháp nhân:

0 cổ phần

Đưa tin: EVNHCMC