Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo thể lệ chương trình khuyến mại cho khách hàng thanh toán tiền điện

Ngày đăng: 01/08/2016

Tổng công ty Điện lực TP.HCM phối hợp với ngân hàng và đơn vị thu hộ tiền điện tổ chức chương trình khuyến mại cho khách hàng thanh toán tiền điện với các nội dung cụ thể như sau:

1.Tên chương trình khuyến mại: “Chương trình khuyến mại khách hàng thanh toán tiền điện”

 

2.Hàng hóa dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thanh toán tiền điện hàng tháng của khách hàng sử dụng điện do Tổng công ty Điện lực TP.HCM/đơn vị thành viên cung cấp

 

3.Thời gian khuyến mại: từ ngày 3/8/2016 đến hết ngày 31/12/2016

 

4.Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên địa bàn TP.HCM

 

5.Hình thức khuyến mại: Quay số trúng thưởng

 

6.Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả các khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đủ điều kiện được tiêu điểm (**) 

 

(**) Những đối tượng sau là Khách hàng đủ điều kiện tiêu điểm:

 

•Tiêu điểm1(Giải thưởng tháng tại Công ty Điện lực): Tất cả khách hàng đã thỏa thuận trên hợp đồng hoặc, phụ lục hợp đồng không thanh toán tiền điện tại nhà tại tháng xét thưởng VD: từ ngày 01/tháng n đến hết ngày 30,

31/tháng n. 

 

•Tiêu điểm 2 (Giải thưởng Quý): Các khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng hoặc thanh toán qua hình thức điện tử liên tục 03 tháng trong Quý quay thưởng, có thỏa thuận không thanh toán tiền điện tại nhà trước hoặc

trong Quý xét chọn. VD: Quý III/2016 tháng 7, 8, 9/2016.

 

•Tiêu điểm 3(Giải thưởng năm): Khách hàng thanh toán tiền điện liên tục qua ngân hàng và đối tác thu hộ tiền điện 12 tháng liên tục kể từ 01/01/2016, có thỏa thuận không thanh toán tiền điện tại nhà trước hoặc trong năm xét

chọn.

 

7.Cơ cấu giải thưởng

 

Giải thưởng tháng: Được tổ chức tại 16 Công ty Điện lực

 

-Giá trị giải thưởng: 10 triệu đồng/ tháng/ đơn vị.

 

-Số lượng giải thưởng: 20 giải thưởng/tháng.

 

Giải thưởng Quý:

 

Đối tượng: Tất cả các khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các điểm thu tiền điện.  16 giải nhất: Phần quà trị giá 05 triệu đồng.

 

-  32 giải nhì: Phần quà trị giá 02 triệu đồng.

 

-  96 giải ba: Phần quà giá trị 500 ngàn đồng.

 

-  160 giải khuyến khích: Phần quà giá trị 300 ngàn đồng.

 

 Giải thưởng năm 2016:

 

Đối tượng: Tất cả các khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các điểm thu tiền điện.

 

Cơ cấu giải thưởng:

 

- 16 giải nhất: Phần quà trị giá 10 triệu đồng.

 

- 32 giải nhì: Phần quà trị giá 5 triệu đồng.

 

- 96 giải ba: Phiếu mua hàng giá trị 01 triệu đồng.

 

- 160 giải khuyến khích: Phần quà giá trị 500 nghìn đồng 

 

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình cấp đơn vị và cấp Tổng công ty: 1.696.000.000 đồng.

 

8.Nội dung và thể lệ chi tiết chương trình khuyến mại

 

8.1.Cách thức tham dự chương trình: 

 

Trong thời gian khuyến mại tất cả các khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM đủ điều kiện được tiêu điểm sẽ được tham dự khuyến mại.

 

Mã khách hàng: gồm 13 dãy số chính là cơ sở làm mã quay số trúng thưởng.

 

Mã số khách hàng là duy nhất được cấp cho khách hàng khi ký kết hợp đồng.

 

8.2 Cách thức xác định trúng thưởng: Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ thực hiện việc xác định khách hàng trúng thưởng như sau: 

 

•Cấp Điện lực: Công ty Điện lực sẽ thực hiện bốc thăm trúng thưởng hàng tháng những khách hàng phát sinh thỏa thuận trong tháng xét thưởng 20 giải thưởng/Công ty Điện lực.

 

Kết quả bốc thăm trúng thưởng được sử dụng trên cơ sở “tập khách hàng may mắn trong tháng” – là những khách hàng thuộc nhóm tiêu điểm một.

 

•Giải thưởng Quý: Sau khi tự động thống kê tập khách hàng may mắn theo tiêu điểm hai, hệ thống máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên những khách hàng trúng giải theo số lượng cụ thể của cơ cấu giải thưởng (hiển thị bằng màn hình điện tử). Theo thứ tự sau:

 

oLần 1: 160 giải khuyến khích.

 

oLần 2: 96 giải ba.

 

oLần 3: 32 giải nhì.

 

oLần 4: 16 giải nhất.

 

•Giải thưởng Năm: Sau khi tự động thống kê tập khách hàng may mắn theo tiêu điển ba, hệ thống máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên những khách hàng trúng giải theo số lượng cụ thể của cơ cấu giải thưởng (hiển thị bằng màn hình điện tử). Theo thứ tự sau:

 

oLần 1: 160 giải khuyến khích.

 

oLần 2: 96 giải ba.

 

oLần 3: 32 giải nhì.

 

oLần 4: 16 giải nhất.

 

Việc quay thưởng được diễn ra theo thứ tự từ giải thấp đến cao, từ giải Khuyến khích, đến giải Ba, giải Nhì, và giải Nhất. Khách hàng trúng thưởng là khách hàng thuộc lập “tập khách hàng may mắn”.

 

Mỗi khách hàng chỉ nhận được 01 giải thưởng trong từng kỳ xổ số của tháng. Khách hàng vẫn có cơ hội trúng giải thưởng Quý, năm nếu đáp ứng được tiêu chí trúng giải. Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 30/01/2017 tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM số 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM.Lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được tổ chức dưới sự chứng kiến của đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đại diện khách hàng tham dự chương trình khuyến mại và đại diện Cục xúc tiến thương mại.

 

Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

 

Người trúng giải chịu trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh và thuế thu nhập không thường xuyên.

 

Tổng công ty Điện lực TP.HCM được quyền sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng giải vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 545454 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để được phục vụ

Đưa tin: EVNHCMC