Tiếp nhận thông tin báo đài

Tiếp nhận thông tin báo đài

Ngày đăng: 18/09/2014

Ông Phạm Việt Anh, Phó Trưởng Ban.

Số điện thoại : 0966.120.468

 
Trụ sở chính: Tòa nhà Green Power - EVNHCMC
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa tin: EVNHCMC