Tiếp nhận thông tin báo đài

Tiếp nhận thông tin báo đài

Ngày đăng: 18/09/2014

Trụ sở chính: Tòa nhà Green Power - EVNHCMC
35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

BAN TRUYỀN THÔNG
(Bộ phận cung cấp thông tin)

Email: bantruyenthong@evnhcmc.vn
Điện thoại: 028 2220 1177

 

 

 

Đưa tin: EVNHCMC