Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo về việc triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng tin nhắn SMS qua tổng đài 8655

Ngày đăng: 05/09/2014

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:

Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã và đang triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện, theo đó khách hàng khi cần sử dụng dịch vụ này sẽ gửi tin nhắn qua đầu số 8055 với mức phí 500 đồng/tin nhắn do các nhà mạng viễn thông thu. Các cú pháp tin nhắn để tra cứu thông tin về điện như sau:  

1.Tra cứu tiền điện: TD˽MaKH˽mm/yy               gửi 8055

2.Tra cứu nợ tiền điện: NO˽MaKH                     gửi 8055

3.Tra cứu lịch mất điện: LMD˽MaKH                 gửi 8055

4.Tra cứu nguyên nhân mất điện: MD˽MaKH     gửi 8055

5.Tra cứu lịch ghi điện:  LGD˽MaKH˽mm/yy      gửi 8055

Trong đó:

-TD, NO, LMD, MD, LGD: là các từ khóa bắt buộc.

-MaKH: Mã khách hàng là chuỗi gồm 13 kí tự, bắt đầu bằng 2 chữ cái PE, ví dụ: PE01000000001

-mm/yy: là chuỗi gồm 5 kí tự, ví dụ: 02/14 tương ứng với tháng 02 năm 2014

- ˽: khoảng cách

Hiện nay, để nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí tra cứu thông tin cho khách hàng, kể từ ngày 01/9/2014, Tổng công ty Điện lực TP.HCM mở thêm một đầu số nhắn tin chăm sóc khách hàng là 8655. Khách hàng khi đăng ký dịch vụ thành công, nhà mạng viễn thông sẽ thu phí 10.000 đồng/1 lần đăng ký sử dụng trong vòng 6 tháng. Trong 6 tháng đó, Quý khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo về các dịch vụ điện phát sinh bao gồm: Thông báo tiền điện; Thông báo thời gian tạm dừng cung cấp điện và các dịch vụ về điện khác.

Cú pháp đăng ký như sau: DKTTD˽MaKH gửi về tổng đài 8655.

Trong đó:      

-DKTTD: là các từ khóa bắt buộc.

-MaKH: Mã khách hàng là chuỗi gồm 13 kí tự, bắt đầu bằng 2 chữ cái PE, ví dụ: PE01000000001

-˽: khoảng cách

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.545454 hoặc truy cập Website: cskh.hcmpc.vn của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để được hướng dẫn thêm.

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh

Đưa tin: Hồng Hải /Ảnh: Hồng Hải