Tin Trong Ngành

Thông cáo báo chí về việc cắt điện 2 đường dây 500 kV Tân Định - Phú Lâm và Đắk Nông - Phú Lâm phục vụ thi công đường dây 500 kV PLeiku – Mỹ Phước – Cầu Bông

Ngày đăng: 17/04/2014

Hiện nay, tiến độ thi công đường dây 500 kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông đang vào giai đoạn nước rút. Để có thể hoàn thành công trình và đóng điện trong tháng 04/2014 theo đúng kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối tháng 4/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện cắt điện các tuyến đuờng dây 500 kV mạch 1,2 phục vụ thi công công trình, cụ thể như sau:

 -  Cắt điện đường dây 500 kV Tân Định - Phú Lâm trong 05 ngày liên tục từ 6 giờ 00 ngày 16/4/2014 đến 17 giờ 00 ngày 20/4/2014,

-  Cắt điện đường dây 500 kV Đăk Nông - Phú Lâm: 04 ngày từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 24/4/2014 đến ngày 27/4/2014.

Trong thời gian cắt điện các đường dây nêu trên để phục vụ thi công đường dây 500kV Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật để bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn cho các khách hàng tại khu vực miền Nam. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn cho hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự phối hợp của Quý khách hàng thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, góp phần giảm sức ép trong vận hành hệ thống điện trong thời gian cắt điện 2 mạch đường dây 500 kV Bắc - Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác, ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phối hợp tuyên truyền rộng rãi tới Quý khách hàng sử dụng điện, tạo điều kiện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.
 

 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

  Điện thoại: 04.66946413                                     Fax: 04.66946413

  Địa chỉ: 11 Cửa Bắc - Hà Nội;

  Website: www.evn.com.vn